REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  • Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.  a Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění.

  • Podmínky  reklamace

Vyskytne-li se  u zboží v záruční době vada, kupující má právo tuto vadu reklamovat. Jako záruční list slouží přiložená faktura.

  • Záruční doba

Záruční doba na prodané zboží je podle závazných právních předpisů 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na výrobní vady  nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným zacházením nebo použitím výrobku, dále mechanickým poškozením a jeho běžným opotřebením.

  • Uplatnění reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat u prodejce, u kterého zboží zakoupil. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího poštou nebo jinou přepravní službou – Zuzana Kudynová - IRBIS, Nad Nádrží 279., Nasavrky 53825. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

  • Vyřízení reklamace

Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  • Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.9.2011. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

MjBjMjR